Цена

1 посещение ( 1 час ) 6 лв.
8 посещения за 1 месец 40 лв.
16 посещения за 2 месеца 80 лв.